Quạt hút công nghiệp

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF25

Sải cánh 25cm, công suất 130w
950.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Haiki HK25B

Sải cánh 25cm, công suất: 80w
980.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Haiki HK30B

Sải cánh 30cm, công suất 100w
1.050.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF30

Sải cánh 30cm, công suất 215w
1.150.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Haiki HK35B

Sải cánh 35cm, công suất 140w
1.320.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF40

Sải cánh 40cm, công suất 300w
1.410.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Haiki HK40B

Sải cánh 40cm, công suất 170w
1.550.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Haiki HK50B

Sải cánh 50cm, công suất 200w
1.750.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF50

Sải cánh 50cm, công suất 450w
1.750.000đ

Quạt thông gió công nghiệp tròn Gale VF60

Sải cánh 60cm, công suất 720w
2.100.000đ
Chat Zalo